Sivuston käytöstä


Palvelu toimii parhaiten uusimmilla selaimilla.

Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä javascript.

Suosittelemme käytettäväksi 1024x768 resoluutiota. Resoluution on oltava vähintään 1000x800.
Koneessa on oltava vähintään 16-bittinen väripaletti.

Legal Notice

Betonisahaus Kaino Kupela Oy:n ylläpitämien internet-sivujen käyttö on sallittu vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Avaamalla sivut käyttäjä hyväksyy sivujen käyttämisen niillä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Internet-sivuilla oleva informaatio ja dokumentit julkaistaan ilman, että Betonisahaus Kaino Kupela Oy olisi vastuussa tai antaisi erityisen sitoumuksen niiden oikeellisuudesta tai soveltuvuudesta johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen. Betonisahaus Kaino Kupela Oy ei myöskään vastaa sivujen saatavuudesta. Betonisahaus Kaino Kupela Oy pyrkii kuitenkin huolehtimaan siitä, että sivuilla julkaistu materiaali on ajantasaista ja antaa mahdollisimman oikean kuvan yrityksestä.

Betonisahaus Kaino Kupela Oy ei vastaa sivujen ja niillä olevien tietojen tai linkkien käytön tai sivuilla tarjottavien palvelujen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, voiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä.

Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu sellaisenaan tai muutettuna tai yhdistettynä muuhun informaatioon tai sivujen tallettaminen kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa. Tiedotteita ja kuvia saa kuitenkin käyttää journalistisiin tarkoituksiin edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan.

Betonisahaus Kaino Kupela Oy:lle sähköpostitse tai internet-sivujen välityksellä lähetetty materiaali katsotaan julkiseksi ja sen lähettäjä vastaa siitä, että materiaali ei sisällä laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta tietoa. Betonisahaus Kaino Kupela Oy:llä on oikeus harkintansa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla käyttää sille lähetettyä materiaalia omassa toiminnassaan. Betonisahaus Kaino Kupela Oy ei kuitenkaan, ellei lainsäädännöstä tai viranomaismääryksistä muuta johdu, julkaise materiaalin lähettäjän henkilötietoja ilman tämän antamaa lupaa.

Betonisahaus Kaino Kupela Oy:n internet-sivujen tekijänoikeus, niillä julkaistut tavaramerkit ja muut oikeudet on suojattu Suomessa ja kansainvälisesti immaterialioikeuksien suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Betonisahaus Kaino Kupela Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin, niiden sisältöön sekä niihin tehtäviin muutoksiin.Julkaisija:


Betonisahaus Kaino Kupela Oy
Nummelantie 102
27820 Säkylä


Webmaster